Ambulanta Ambulanta Balinovac

Address: Biskupa Buconjića
City: Balinovac
Description of services:


E-mail: balinovac@dzmostar.com
Phone: 036 331 036
Web address: http://www.dzmostar.com/index.php/mreza-ambulanti-doma-zdravlja-2/item/513-ambulanta-balinovac


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more