DZ Dom zdravlja Gornji Vakuf

Address: Bistrička cesta bb
City: Gornji Vakuf
Description of services:
Opšta/obiteljska medicina
Služba hitne medicinske pomoči
Služba za zadravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Stomatološka služba 
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Rtg kabinet
Ambulanta medicine rada
Centar za fizikalnu medicinu i  rehabilitaciju
Specijalističko-konsultativna služba 3xtjedno (internista 3xsedmično, hirurg i neuropsihijatar 1x sedmično, ORL i ortoped 2x mjesečno)


E-mail: dom.zdravljagv@bih.net.ba
Phone: 061/185454 / 030 265-502 / 030 265-627
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more