DZ Dom zdravlja Teočak

Address: Centar
City: Teočak
Description of services:
Porodična medicina
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za njegu u kući
Laboratorijska dijagnostika
Specijalističko-konsultativna služba (iStalno dolaze: ginekolog,pedijatar, stomatolog, a za ostalo se pacijenti šalju u UKC Tuzla)

E-mail: dzteočak@bih.net.ba
Phone: 062/344652 / 035 755-733/755582 / 755-753
Web address: http://www.bolnica-livno.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more