DZ J.U. Dom zdravlja Zenica

Address: Fra Ivana Franje Jukića 2
City: Zenica
Description of services:
Služba za pretškolsku i školsku zdravstvenu zaštitu
Služba za porodičnu medicinu
Služba za opću medicinu
Služba za medicinu rada
Služba za kućno liječenje i patronažu
Služba hitne medicinske pomoći
Stomatološka služba
Služba za plućne bolesti i tuberkulozu sa RTG dijagnostikom
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa sportksom ambulantom
Služba za higijenu i epidemiologiju
Laboratorija
Centar za mentalno zdravlje
Služba za transport i održavanje vozila



E-mail: kontakt@dzz.ba
Phone: +387 32 403 418 / +387 32 242 113
Web address: http://dzz.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more