Hospital J.U. Kantonalna bolnica Zenica

Address: Crkvice 67
City: Zenica
Description of services:
Služba za unutrašnje bolesti (odjeljenje za kardiologiju, Odjeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju, Odjelenje za nefrologiju, Odjeljenje za pulmologiju,Odjeljenje za hematologiju, Odjeljenje za endokrinologiju i dijabetes, Odjeljenje centralne intenzivne njege, Odjeljenje nuklearne medicine, Konsultativo specijalistička ambulanta)
Služba za dječije bolesti (Prijemno-konsultativni blok sa kabinetima i savjetovalištima za ultrazvuk glave, abdomena, kukova, EEG kabinet, neuropedijatrijski kabinet, pulmoalergološki kabinet, kardiološki kabinet, endokrinološki kabinet i gastroenterološki kabinet, Odjeljenje za gastroenterologiju i poremećaje metabolizma sa Odsjekom za intenzivnu njegu i inkubatore, Odjeljenje za  kardioreumatologiju, nefrologiju i endokrina oboljenja, Odjeljenje za resypiratorna oboljenja i TBC)
Služba za onkologiju, hematologiju i radioterapiju ( Odjeljenje za dnevnu bolnicu, Odjeljenje za hospitalni tretman, Odjeljenje za hematologiju, hematološka ambulanta sa savjetovalištem)
Služba za zarazne bolesti i nejasna febrilna stanja ( Odjeljenje za infekcije centralnog nervnog sistema, Odjeljenje za intenzivnu i poluintenzivnu njegu, Odjeljenje za crijevne infekcije, odjeljenje za akutne i hronične infekcije jetre sa Savjetovalištem za hepatitise, Savjetovalištem za trudnice i Savjetovalištem za nadzor nad zdravljem zdravstvenih radnika, Odjeljenje za HIV/AIDS i infekcije imunokompromitiranih sa Savjetovalištem za HIV/AIDS (VCCT,Odjeljenje za respiratorne infekcije i osipne infektivne bolesti, Odjeljenje za urinarne infekcije, zoonoze i nejasna febrilna stanja, Prijemno / polikliničko odjeljenje (prijemne ambulante, konsultativno-spec. ambulanta),Odjeljenje za dijagnostiku infektivnih bolesti: Kabinet za markere hepatitisa i HIV/AIDS, Kabinet za ultrazvuk, Koprološki kabinet, Kabinet za rektoskopiju, Priručni laboratorij)
Služba za neurologiju ( Odjeljenje za cerebro- vaskularne bolesti, Odjeljenje za neuromuskularne bolesti, Odjeljenje za neurofiziologiju, Odjeljenje opšte neurologije, sa kabinetima za: EEG, elektromioneurografiju (EMNG kabinet),kolor dopler sonografiju krvnih žila vrata, za audio i vizuelne evocirane potencijale,  Konultativno-prijemna ambulanta, Konsultativno-specijalistička ambulanta)
Služba za psihijatriju (
Služba za kožne i venerične bolesti,( sa kabinetioma za flebologiju, alergologiju, kozmetologiju, fototerapiju , i PUVA terapiju, koji je u pripremi)
Služba za hirurške bolesti ( Odjeljenje za abdominalnu,opštu i grudnu hirurgiju, Odjeljenje za vaskularnu hirurgiju i Odjeljenje za dječiju hirurgiju, Operativno odjeljenje, Kabinet za endoskopske pretrage i specijalističko-konsultativna ambulanta
Služba za ortopediju i traumatologiju (Odjeljenje ortopedija i traumatologija, Operaciona sala, Prijemna ortopedsko traumatološka ambulanta, Gipsaona, UZ kabinet,specijalističko-konsultativna ambulanta)
Služba za urološke bolesti ( Odjeljenje opšte urologije, Odjeljenje dječije urologije, Odjeljenje za endoskopsku urologiju, Kabinet za ekstrakorporalnu lipotripsiju i ultrazvuk, Kabinet za andrologiju, Operacioni trakt, Prijemna ambulanta)
Služba za neurohirurgiju ( Odjeljenje neurotraumatologije, Odjeljenje neuropatologije, Odjeljenje dječije neurohirurgije,Operativno odjeljenje, Prijemna ambulanta, Specijalistička ambulanta)
Služba za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
Služba za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju ( Porođajno odjeljenje, Odjeljenje za patologiju trudnoće i puerperij, Odjeljenje za neonatologiju, Odjeljenje za ženske bolesti, Operativno odjeljenje)
Služba za bolesti uha, grla, nosa i maksilofacijalnu hirurgiju (
Služba za očne bolesti ( Odjeljenje oftalmohirurgije, Odjeljenje opšte oftalmologije, kabineti za glaukom, laser, orto-pleoptički kabinet, kontaktologiju, funkcionalna ispitivanja )
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ( Odjel za rehabilitaciju amputiraca sa ortopedskom radionicom, Odjel za rehabilitaciju oboljenja i povreda centralnog i perifernog motornog neurona, Odjel za rehabilitaciju posttraumatskih stanja, Odjel za rehabilitaciju reumatoloških i degenerativnih oboljenja, Odjel za rehabilitaciju cerebralno oboljele djece)
Služba za anesteziju, intenzivnu njegu i terapiju bola ( Anestezija, Jedinica intenzivnog liječenja, Ambulanta za anesteziološke preglede i terapiju bola)
Služba za transfuziju krvi ( Odsjek za prikupljasnje krvi i pripremu komponenata krvi, Odsjek za virusologiju i transfuzijsku mikrobiologiju, Odsjek za imunohematologiju i hitnu dijagnostiku )
Služba za laboratorijsku dijagnostiku ( Hematološki laboratorij i Biohemijski laboratorij)
Služba za radiologiju (uz odjeljenje za ležeće bolesnike i konsultativno specijalističku ambulantu ima i kabinete za magnetnu rezonancu, kompjuteriziranu tomografiju, ultrazvučnu dijagnostiku, lokomotornu dijagnostiku, kontrastne pretrage i interni odjel)
Služba za mikrobiologiju ( Odjeljenje za bakteriologiju, Odjeljenje za parazitologiju i mikologiju, Odjeljenje za serologiju sa virusologijom, Odjeljenje za dijagnopstiku tuberkuloze)
Služba za patologiju
Služba za urgentni i redovni prijem bolesnika ( Odjel za redovni prijem, Odjel za urgentnu medicinu)
Služba za medicinsko snabdijevanje
Centar za humanu reprodukciju ( Biološki odsjek, Ginekološko-operativni odsjek )
Služba za kliničku farmakologiju
Služba za bolesti dojke- Breast Unit
Specijalističko-konsultativne ambulante
E-mail: info-pr@kbze.ba
Phone: +387 32 405-133 / +387 32 226-576
Web address: http://www.kbze.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more