Zdravlje je pravo, a ne privilegija

Posted by Admin on 10 februar 2016

Iako su donešeni Federalni propisi (Odluka o ličnom učešću građana u troškovima liječenja/Odluka o participaciji) koji garantuju izuzimanje ugroženih grupa iz plaćanja troškova liječenja četiri kantona i dalje odbijaju primijeniti Odluku i naplaćuje participaciju i osobama oslobođenim plaćanja participacije.

Zahtijevamo od izvršnih vlasti Hercegovačko-neretvanjskog , Tuzlanskog, Zapadnohercegovačkog kantonu i Srednjebosanskog kantona da usklade kantonalne propise sa Federalnom Odlukom o participaciji i od plaćanja participacije oslobode sljedeće kategorije:

    djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života,
    žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice      
    zdravstvenih usluga u svezi s prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice,      
    vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više,      
    civilne žrtve rata i invalidi sa utvrđenim invaliditetom preko 60%,      
    članovi porodica šehida odnosno članovi porodica poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine,      
    penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,      
    lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,      
    osigurana lica - štićenici socijalnih ustanova,      
    osigurana lica - korisnici socijalne zaštite,      
    raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,      
    osigurana lica koja su dobrovoljni davaoci krvi, i to lica koja su darovala krv 10 i više puta,      
    osigurana lica - darovatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
    osigurana lica koja su prijavljena kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica

Molimo Vas da potpišete peticiju na sljedećem linku:

http://www.onlinepeticija.com/zdravlje_je_pravo_a_ne_privilegija