POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA IZRADU ONLINE APLIKACIJE ZA SAVJETOVANJE O HIV TESTIRANJU

Announcement date:

01 septembar 2016

Udruženje „Partnerstvo za zdravlje", u okviru obavljanja redovnih projektnih aktivnosti, raspisuje poziv za konsultanta za izradu online aplikacije za savjetovanje o HIV testiranju.

Opis poslova:

-Prema specifikaciji koju definira Udruženje "Partnerstvo za zdravlje”, izraditi automatizirani online formular za HIV testiranje;

-Formular treba biti dostupan i na mobilnim uređajima, na način koji će biti definisan u dogovoru sa izvođačem;

-Tehnologija za razvoj formulara mora biti takva da se osigura crossplatform vidljivost.

Rokovi:

-Konsultant se obavezuje dostaviti radnu verziju aplikacije do 30. septembra 2016. godine;

-Finalna aplikacija mora biti završena do 10. oktobra 2016. godine;

Uslovi:

-Pet godina iskustva u razvoju istih ili sličnih aplikacija;

-Poznavanje web dizajna i grafičkog dizajna;

-Prethodno iskustvo u radu sa lokalnim i međunarodnim organizacijama

Molimo Vas da Vaše ponude dostavite na e-mail: hkarabegovic@aph.ba najkasnije do dana 15.09.2016. godine.

 

Tročlana komisija će dana 17.09.2016.godine po zatvaranju poziva za dostavljanje pismenih ponuda pregledati sve pristigle ponude, donijeti odluku o najprihvatljivijoj ponudi, te Vas o tome informisati.

Expiry date:

15 septembar 2016