Poziv za dostavljanje pismenih ponuda - Ogrevno drvo

Announcement date:

22 septembar 2014

Sarajevo

Dana 22.09.2014

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA

PRODAJU I DISTRIBUCIJU OGREVNOG DRVETA PUTEM KUPONA/VAUČERA

Udruženje Partnerstvo za zdravlje u sklopu redovnih programskih aktivnosti pruža podršku za 30 socijalno ugroženih osoba na području Bosne i Hercegovine, pa vas u skladu sa navedenim pozivamo da dostavite svoje ponude.

 Dostavljene ponude trebaju ispunjavati slijedeće kriterije:

 

  1. Ponuđač mora biti u mogućnosti izvršiti isporuke na obaveznim lokacijama navedenim u Annexu 1- Poziva.
  2. Ponuđač posjeduje kapacitete i procedure poslovanja za prodaju roba putem kupona/vaučera.
  3. Ponuđač je u mogućnosti obezbijediti vremenski rok za validnost kupona/vaučera od minimalno 2 mjeseca od dana izdavanja kupona/vaučera.
  4. Cijenu jednog kubnog metra iscjepanog drveta za ogrjev (uz dostavu);

 Molimo Vas da u Vašoj ponudi navedete cijenu jednog kubnog metra iscjepanog drveta za ogrjev sa svim pripadajućim taksama i porezima. Također, Vaša cijena treba da sadržava i cijenu dostave navedenog ogrjeva.

Pozivamo Vas da Vaše ponude dostavite u zatvorenoj koverti na adresu Partnerstvo za zdravlje, Dr Mustafe Pintola 1, Ilidža, 71000 Sarajevo sa napomenom „Prijava na tender. Ne otvarati prije 29.09.2014” najkasnije do dana, 29.09.2014. godine do 14:00 sati.

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

Expiry date:

29 septembar 2014