Poziv za dostavljanje pismenih ponuda - Kuponi/Vaučeri za robu široke potrošnje

Announcement date:

19 januar 2016

Sarajevo

Dana 19.01.2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA

PRODAJU ROBE ŠIROKE POTROŠNJE U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA PUTEM KUPONA/VAUČERA

Udruženje Partnerstvo za zdravlje u sklopu redovnih programskih aktivnosti pruža podršku socijalno ugroženim osobama na području Bosne i Hercegovine, pa vas u skladu sa navedenim pozivamo da dostavite svoje ponude.

 

 

Dostavljene ponude trebaju ispunjavati slijedeće kriterije:

 

  1. Prodajni lanac mora imati pokrivenost maloprodajnim objektima u cijeloj Bosni i Hercegovini (Lista obaveznih lokacija se nalazi u Annexu 1 – Poziva za ponude);
  2. Prodajni lanac u maloprodajnim objektima mora sadržavati robe široke potrošnje (prehrana i higijena) (Lista proizvoda iz asortimana maloprodajnih objekata za koje je potrebno navesti cijene koštanja nalazi se u Annexu 2 – Poziva za ponude);
  3. Prodajni lanac mora imati mogućnost prodaje gore navedenih roba fizičkim licima u maloprodaji putem kupona/vaučera;
  4. Vremenski rok za validnost kupona/vaučera mora biti minimalno 2 mjeseca (Februar i Mart 2016) od dana izdavanja.

 

Molimo Vas da Vaše ponude dostavita najkasnije do dana, 26.01.2016. do 12:00 godine na kontakt podatke navedene u zaglavlju, faxom ili u zatvorenoj koverti sa napomenom „Prijava na tender. Ne otvarati prije 26.01.2016.”.

 

Tročlana komisija će dana 26.01.2016. po zatvaranju poziva za dostavljanje pismenih ponuda, pregledati sve pristigle ponude, donijeti odluku o najprihvatljivijoj ponudi, te Vas o tome informisati.

 

U prilogu:

-Annex 1: Lista obaveznih lokacija maloprodajnih objekata (Annex 1_lista_lokacija.doc)

-Annex 2: Cjenovna lista proizvoda iz asortimana maloprodajnih objekata (Annex 2_potrosacka_korpa.doc)

-Annex 3: Pravila prijave na poziv i uslovi poslovanja (pravila_uslovi.doc)

 

Expiry date:

26 januar 2016