Konsultantske usluge izrade projekcije troškova

Announcement date:

29 novembar 2013

Za ovaj angažman biće razmatrani kandidati koji:

-Posjeduju fakultetsku diplomu iz društvenih nauka, javnog zdravstva ili srodnih područja,

-Imaju najmanje 5 godina iskustva u razvoju organizacijskog i strateškog planiranja, posebna prednost će se dati konsultantu koji posjeduje slično iskustvo na polju HIV-a i AIDS-a

-Iskustvo u radu na nacionalnim strategijama i budžetima za nacionalne strategije

-Iskustvo u razvoju procjena troškova zdravstvenih intervencija prema planovima rada i indikatorima

-Odlično znanje engleskog jezika. Poznavanje bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika će se smatrati prednošću.

-Odlično poznavanje političkog, ekonomskog i zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini

-Dostave tehnički prijedlog za konsultantski angažman i ostalu dokumentaciju definisanu u ToR-u.

Planirani početak aktivnosti je 15. februar 2014 godine. Očekivana dužina angažmana iznosi 20 dana.

Detaljan opis radnog zadatka na engleskom (ToR) možete naći na web stranici http://www.partnershipsinhealth.ba/

Tehnički prijedlog konsultantskih usluga sa pregledom troškova i planom rada, pismo namjere i CV trebaju biti dostavljeni poštom na adresu: Partnerstvo za zdravlje, Dr Mustafe Pintola 1, 71000 Sarajevo ili emailom na adresu aparipovic@partnershipsinhealth.banajkasnije do 9. decembra 2013.

Samo uspješni kandidati/kandidatkinje će biti kontaktirani.


Preuzmite PDF ovdje

Expiry date:

09 decembar 2013